تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

مصوبات هیئت مدیره

مصوبات جلسه هیات مدیره (01/دیماه/98)

مصوبات جلسه هیات مدیره (24/آذرماه/98)

مصوبات جلسه هیات مدیره (10/آذرماه/98)

مصوبات هیات مدیره 3/آذرماه/98

مصوبات هیات مدیره 26/آبان ماه/98

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره (19/آبان ماه/98)

اهم مصوبات جلسه 12/آبانماه/98

اهم مصوبات جلسه 28/مهرماه/98

اهم مصوبات جلسه 21/مهرماه/98

اهم مصوبات جلسه 14/مهرماه/98

اهم مصوبات جلسه 07/مهرماه/98

اهم مصوبات جلسه 31/شهریور/98

اهم مصوبات جلسه 10/شهریور/98

اهم مصوبات جلسه 03/شهریور/98

اهم مصوبات جلسه 27/مردادماه/98

اهم مصوبات جلسه 20/مردادماه/98

اهم مصوبات جلسه 06/مردادماه/98

اهم مصوبات جلسه 25/تیرماه/98

اهم مصوبات جلسه 16/تیرماه/98

اهم مصوبات جلسه 02/تیرماه/98

اهم مصوبات جلسه 12/خرداد/98

اهم مصوبات جلسه 05/خرداد/98

اهم مصوبات جلسه 22/اردیبهشت/98

اهم مصوبات هیات مدیره 15/اردیبهشت/98

اهم مصوبات هیات مدیره 8/اردیبهشت/98

اهم مصوبات هیات مدیره 31/فروردین/98

اهم مصوبات هیات مدیره 25/فروردین/98

اهم مصوبات هیات مدیره 18/فروردین/98

اهم مصوبات هیات مدیره 26/اسفندماه/97

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره 19/اسفندماه/97

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره 5/اسفندماه/97

اهم مصوبات جلسه 28/بهمن ماه/97

اهم مصوبات جلسه هیات مدیره دوره هفتم (26/آبان ماه/97)

اهم مصوبات اولین جلسه هیات مدیره دوره هفتم (20/آبان ماه/97)