تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

معرفی اعضای جدید شورای انتظامی

با حضور رئیس  سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، براساس احکام رئیس شورای مرکزی، اعضای جدید شورای انتظامی این سازمان معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان در آیین مذکور، مهندس کمال دویده، رئیس سازمان، نقش و جایگاه شورای انتظامی را با اهمیت بر شمرد.