تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

مکاتبه مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان در مکاتبه ای با شهرداری های اهواز، آبادان، اندیمشک، ایذه، بندر ماهشهر، مسجدسلیمان،خرمشهر و بهبهان در خصوص ارائه گزارش از روند تهیه و تایید نقشه های ساختمانی و صدور پروانه های ساختمانی گروه “د” نکاتی یادآور شد.

در متن این مکاتبه آمده است:

پیرو نامه شماره 32823/42/44 مورخ 11/دیماه/97 در خصوص ارائه گزارشی از روند تهیه و تایید نقشه های ساختمانی و صدور پروانه های ساختمانی گروه “د” متاسفانه پاسخی از آن شهرداری واصل نگردیده است. لذا با توجه به ضرورت موضوع دستور فرمایید گزارش مذکور را حداکثر تا روز سه شنبه 16بهمن ماه/97 به این اداره کل ارسال نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال پاسخ در زمان مقرر از طریق مجاری قانونی پیگیری خواهد شد.