مکاتبه مهم ریاست سازمان با دیگر نهادها ، ادارات و سازمان های استان در خصوص اجرای بخشنامه تعارض منافع

02:001.3K

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان ، براساس بخشنامه 30278/100/02 مورخ 96/12/27  وزارت راه و شهرسازی، سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور ملزم به رعایت ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 و بند 5 ماده 2 مکرر آیین نامه مذکور اصلاحی سال 1394 هستند.

این دستورالعمل مقرر می‌دارد ” اشخاص (حقیقی یا حقوقی) در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند” . بر همین اساس ، دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشته های هفت گانه مندرج در قانون مذکور (اعم از اصلی یا مرتبط ) که همزمان در دستگاه‌ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل اشتغال به کار داشته و تحت هر عنوان مسئولیت بررسی یا تایید نقشه یا امور مرتبط با کنترل ساختمان را عهده دارند ، نباید از پروانه اشتغال به کار خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده نمایند.

مهندس کمال دویده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با هدف اجرایی شدن بخشنامه فوق الاشاره طی مکاتبه ای با سایر مجموعه های مربوطه ، لیست مهندسان شاغل در آن ادارات ، سازمان ها و … (که براساس فرم خوداظهاری مهندسان تهیه گردیده است) را مزید اطلاع ایشان ارسال نمودند.

در بخشی از این مکاتبه آمده است:

ضمن ارسال لیست مهندسین شاغل در آن مجموعه و سایر بخش های تابعه ، که براساس فرم خوداظهاری مهندسین عضو این سازمان تنظیم گردیده ، خواهشمند است دستور فرمایید علاوه بر اسامی ذکر شده در لیست مور بحث ، اسامی کلیه مهندسین شاغل در آن اداره و یا سایر ادارات تابعه و … که دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی بوده و مرتبط با موضوع بخشنامه صدرالاشاره “مسئولیت بررسی و یا تایید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان” بر عهده ایشان است را جهت پیگیری و انجام امور مقتضی به این سازمان ارسال فرمایند.

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=27842

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.