به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و به نقل از واحد خدمات مهندسی ، با هدف بهره مندی از نظرات تکمیلی اعضای سازمان در خصوص تغییرات پیشنهادی در نحوه امتیازبندی مهندسان ناظر و همچنین سامانه ارجاع نظارت ، علاقمندان در سراسر استان می توانند تا مورخه 10 خرداد ماه 99 نسبت به ارسال پیشنهادات خود به آدرس INFO@KHZCEO.IR اقدام نمایند.