نظرخواهی از اعضای محترم سازمان در خصوص شیوه نامه ظرفیت اشتغال بکار مهندسی طراحی و نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی

کمتر از یک دقیقه1.1K

بدینوسیله از اعضای محترم سازمان دعوت می گردد تا ضمن مطالعه شیوه نامه ظرفیت اشتغال بکار مهندسی طراحی و نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی ( پیشنهادی شورای مرکزی ) ، در صورت دارا بودن نقطه نظرات قانونی و تکمیلی ، موضوعات و موارد مورد نظر خود را تا مورخه 9 اردیبهشت 99 به آدرس info@khzceo.ir ارسال نمایند.

 

شیوه نامه ظرفیت اشتغال بکار مهندسی طراحی و نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی ( پیشنهادی شورای مرکزی )

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=27460

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.