نیازسنجی دوره های آموزشی نوبت اول سال 1399 آغاز شد

کمتر از یک دقیقه5.4K

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، واحد آموزش و پژوهش سازمان در راستای نیازسنجی آموزش دوره های تخصصی در بخش طراحی و محاسبات، نظارت و اجرا طبق روال سال های گذشته به منظور مشارکت اعضا نیازسنجی دوره آموزشی نوبت اول در سال 1399 را به اجرا می گذارد. لذا از اعضای محترم دعوت می شود در این نظر سنجی مشارکت نمایند.

اطلاعات درخواستی جنابعالی فقط در راستای سوابق آموزشی و برنامه ریزی انجام می گردد. این نیاز سنجی آموزشی تا تاریخ 1399/02/15 ادامه دارد.


لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=26886

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.