تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

هم اندیشی و اولویت بندی موضوعات و چالش های خدمات مهندسی

جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ 1393/06/05 ساعت 13.00 در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی با عنوان ( هم اندیشی پیرامون و موضوعات و چالش های خدمات مهندسی ) با حضور برخی از مسئولین دفاتر مهندسی طراحی شهر اهواز ، تشکیل و موارد به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت :

  • بحث ، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای شیوه نامه ارجاع نظارت به صورت فعلی
  • تعیین ظرفیت دفاتر مهندسی و تعیین معیارهایی جهت تشخیص پاره وقت یا تمام وقتی اعضای سازمان جهت انجام امور طراحی و نظارت
  • انجام بازرسی مجدد دفاتر مهندسی طراحی شهر اهواز و حذف دفاتری که به هر شکل ، مطابقت با قانون ندارند.
  • بررسی راهکار مناسب جهت اجرای تبصره 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی
  • بررسی تعرفه خدمات مهندسی
  • نحوه صدور پروانه دفاتر مهندسی و بازنگری موضوع طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
  • بررسی و تهیه نظامنامه کنترل نقشه در نظام مهندسی

حاضرین در جلسه آقایان مهندس: دویده . علیخانی . بتواز . کرمی . منیشدی . کاشفی پور . بابادی . نعماوی زاده