تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

پروانه اشتغال بکار مهندسان شاغل در نظام مهندسی مسدود می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، رئیس سازمان در مکاتبه ای با مدیر امور خدمات مهندسی از این واحد خواست که نسبت به مسدود نمودن پروانه اشتغال بکار شاغلین در نظام مهندسی اقدام نمایند.

در نامه مهندس کمال دویده آمده است:

در راستای رعایت ضوابط و مقررات جاری در سازمان نسبت به مسدود نمودن پروانه اشتغال به کار اعضای محترم هیات مدیره استان خوزستان، هیات رئیسه دفاتر نمایندگی، اعضای محترم شورای انتظامی، بازرسان و پرسنل شاغل در سازمان اقدام لازم صورت پذیرد.