تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

گروه تخصصی شهرسازی

گروه تخصصی شهرسازی

عبدالرحمن دیناروند

 

 

 

مسعود انصاریان

 

0 (10)

آرش نوچیان

 
0 (6)

حمید ایزدی منش

 
0

عبدالرحیم رشیدی پور

 
0 (4)

افسانه قارابگی

 
0 (2)

حمید کیانفر

 
0 (3)