تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

گروه تخصصی عمران

گروه تخصصی عمران

 

 

کمال دویده

پست الکترونیک :daviide.eng@gmail.com

کوروش خواجوی

پست الکترونیک : kuroshkhajavi@yahoo.com

عبدالعظیم سیدمحمودی

پست الکترونیک: azim0067@gmail.com

محمدحسین پناهی فر

پست الکترونیک : civil_eng_mpf@yahoo.com
محمدحسین پناهی فر

اکبر حسنی پور

پست الکترونیک : hassanipour@gmail.com

کاوس امیرخانی

پست الکترونیک : kavoosamirkhani@yahoo.com

 

اسماعیل محمودی

پست لکترونیک : mahmoudi.ing58@gimel.com

 

محمودی