تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

گروه تخصصی مکانیک

گروه تخصصی مکانیک

محسن فلاح

پست الکترونیک :mohsenfallah_53@yahoo.com
0 (2)

سید علیرضا عالمشاه

پست الکترونیک : alireza_alamshah@yahoo.com
0 (4)

مسعود سید محمودی

پست الکترونیک : msmahmodi@yahoo.com
0 (2)
محمدرضا طالب زاده

پست الکترونیک:

mohammadtaleb@yahoo.com

رضا گمرک چی زاده

پست الکترونیک : R_GOMROKCHI@YAHOO.COM

مهدی سوهانی

پست لکترونیک : mehdi.sohani@yahoo.com

 

img

حمید رضا امیری

پست الکترونیک : ha76437@gmail.com
0 (3)