تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

ارکان گروه تخصصی معماری

منصور براتی فر

منصور بدیعی فر

محمد شهید زاده

0

احمدرضا کابلی

0 (6)

سیامک ارزانی بیرگانی

 
0 (4)

اکبر موسی ئی جو

0 (3)