گزارش آماری و تحلیلی عملکرد شش ماهه ابتدایی سال 1399 سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

کمتر از یک دقیقه2390

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان ، دومین گزارش آماری و تحلیلی فعالیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان مربوط به شش ماهه سال 99 (فرودین لغایت شهریور ماه) ، با هدف مستندسازی فعالیت های انجام شده در بخش های مختلف و ارائه آمار تحلیلی از وضعیت سازمان از زوایای مختلف تهیه شده و از طریق لینک زیر ، در اختیار اعضای سازمان قرار گرفته است.

امید است این اثر بتواند نقشی هرچند کوچک در دستیابی سازمان به یکی از عالیترین اهداف خود، یعنی شفاف سازی در عملکرد سازمان بر داشته و زمینه ی اشراف اعضای محترم به امور انجام گرفته را فراهم آورد.

گزارش عملکرد شش ماهه ابتدایی سال 99

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=28723

506 نوشته

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

شما باید وارد شده برای ارسال نظر.