تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

حوزه های برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به نقل از واحد عضویت و پروانه اشتغال، آزمون ورود به حرفه مهندسی در تاریخ 11 و 12 بهمن ماه 97 برگزار می گردد.
حوزه های برگزاری آزمون جهاد دانشگاهی استان خوزستان، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول است.
جهت دریافت دستور العمل آزمون و اخذ  کلیک  کارت کنید.