حوزه های برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی

کمتر از 30 ثانیه8

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به نقل از واحد عضویت و پروانه اشتغال، آزمون ورود به حرفه مهندسی در تاریخ 11 و 12 بهمن ماه 97 برگزار می گردد.
حوزه های برگزاری آزمون جهاد دانشگاهی استان خوزستان، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول است.
جهت دریافت دستور العمل آزمون و اخذ  کلیک  کارت کنید.

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=23369

386 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.