تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

گزارش عملکرد شماره دو هیات مدیره دوره هفتم

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، گزارش عملکرد شماره دو هیات مدیره دوره هفتم (فروردین لغایت خردادماه 98) به دستور ریاست منتشر شد.

گزارش عملکرد سه ماهه ابتدایی 98