گزارش عملکرد شماره دو هیات مدیره دوره هفتم

کمتر از 30 ثانیه67

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، گزارش عملکرد شماره دو هیات مدیره دوره هفتم (فروردین لغایت خردادماه 98) به دستور ریاست منتشر شد.

گزارش عملکرد سه ماهه ابتدایی 98

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=24986

428 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.