تعهدات بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین

کمتر از 30 ثانیه340

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به نقل از کمیته رفاهی، با توجه به انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسین به بیمه سامان، تعهدات این بیمه در ذیل می آید:

بیمه مسئولیت مدنی

لینک کوتاه
http://www.khzceo.ir/?p=25189

487 نوشته

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.