تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان جهت بهره برداری بهینه اعضا، در ذیل می آید:

نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در نظام مهندسی