روابط عمومی

برگزاری دوره آموزشی بازسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان در نظر دارد دوره آموزشی بازسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري ویژه اعضای دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی...

کمتر از یک دقیقه

همکاری نظام مهندسی ساختمان خوزستان در اجرای طرح اقدام ملی زمین و مسکن

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان گفت: در اجرای طرح اقدام ملی زمین و مسکن مطابق با تفاهمنامه کشوری نهایت همکاری را خواهیم داشت. به گزارش روابط عمومی سازمان...

02:00

پروتكل هاي بهداشتي داوطلبين آزمون ورود به حرفه مهندسان و معماران تجربي شهريور و مهر 99

داوطلبين آزمون ورود به حرفه مهندسان و معماران تجربي شهريور و مهر 99 جهت رعایت پروتکل های بهداشتی به موارد زیر توجه نمایند: پروتكل هاي بهداشتي داوطلبين آزمون ورود به...

کمتر از 30 ثانیه

آمادگی واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی جهت ارائه خدمات بیمه ای به اعضا

مهندس احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در مکاتبه ای با نظام مهندسی ساختمان استان ها، از اعلام آمادگی واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی جهت ارائه خدمات بیمه...

کمتر از 30 ثانیه

اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شد

سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مکاتبه ای با اشاره به درخواست ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و با عنایت به ضرورت رعایت حداکثری...

کمتر از یک دقیقه

برگزاری دوره آموزشی “آشنایی با آخرین تغییرات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش پنجم”

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، واحد آموزش و ترویج در نظر دارد دوره آموزشی "آشنایی با آخرین تغییرات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش پنجم" را...

کمتر از 30 ثانیه