روابط عمومی

عدم اخذ تمهیدات فنی لازم در خصوص تفکیک شناژهای مشترک، از صدور پروانه ساختمانی جلوگیری می کند

براساس مکاتبه مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان  با شهردار کلانشهر اهواز بر در نظر گرفتن تمهیدات فنی لازم برای تفکیک شناژ مشترک توسط طراحان، تاکید کرد. در متن این...

کمتر از 30 ثانیه