روابط عمومی

ترکیب هیأت رئیسه جدید نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان اعلام شد

دقایقی پیش و براساس آرا مطلق اعضای هیأت مدیره، هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان انتخاب شدند. بر اساس نتایج حاصله دکتر سیروس رادکیا بعنوان رئیس، و مهندسین کمال دویده نایب...

کمتر از 30 ثانیه

دبیرخانه طرح سازندگان مسکن در نظام مهندسی خوزستان تشکیل می شود

سومین کارگروه سازندگان مسکن در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان تشکیل گردید در ابتدای جلسه گزارش مبسوطی توسط آقای مهندس دویده ، عضو هیئت مدیره و مدیریت خدمات مهندسی...

01:16

ارتباط نظام مهندسی با فعالان صنعت ساختمان خوزستان بیشتر می شود

بر اساس مصوبه کارگروه سازندگان مسکن (مجریان ذی صلاح) ارتباط نظام مهندسی با فعالان صنعت ساختمان افزایش می یابد. مدیر خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در نخستین جلسه...

02:00