به گزارش پایگاه خبری صنعت ساختمان خوزستانوبه نقل از ایسنا:دبیر هیات مدیره و مدیر خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با تاکید بر اجرای طرح مجریان ذی‌صلاح و حضور...