رایانه و انفورماتیک

اعلام نتایج نهایی پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

براساس اعلام هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان نتایج نهایی شمارش ارا به ترتیب زیر  اعلام شده است : (بیشتر…)

کمتر از یک دقیقه