رایانه و انفورماتیک

آخرین مهلت پرداخت عوارض قانونی پروژه های ثبت شده با تعرفه فعلی ، پایان 29 اسفند98 خواهد بود

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و به نقل از واحد خدمات مهندسی ، مطابق اطلاع رسانی های قبلی تنها پروژه هایی با تعرفه 97 مورد پذیرش...

کمتر از یک دقیقه

بازگشایی پاکات مناقصه ساختمان کوی پیروزی سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شد

  بازگشایی پاکات مناقصه ساختمان کوی پیروزی سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شد به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ساختمان کوی...

کمتر از 30 ثانیه

پيام تسليت مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان مسجدسلیمان در پی درگذشت مهندس فرحانى

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان مسجدسلیمان هم با ارسال پیام تسلیت درگذشت نابهنگام مهندس حبیب فرحانی مدیر فقید دفتر...

کمتر از یک دقیقه

پيام تسليت مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان رامهرمز در پی درگذشت مهندس فرحانى

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان رامهرمز با ارسال پیام تسلیت  درگذشت نابهنگام مهندس حبیب فرحانی ، مدیر فقید دفتر...

کمتر از یک دقیقه

پيام تسليت مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان ایذه در پی درگذشت مهندس فرحانى

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان ایذه نیز با تهیه و ارسال پیامی درگذشت نابهنگام مهندس حبیب فرحانی ، مدیر...

کمتر از یک دقیقه

پيام تسليت مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان ماهشهر در پی درگذشت مهندس فرحانى

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان بندر امام نیز با ارسال پیامی درگذشت نابهنگام مهندس فرحانی ، مدیر فقید دفتر...

کمتر از یک دقیقه

پيام تسليت مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان لالی در پی درگذشت مهندس فرحانى

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان لالی با ارسال پیام تسلیت درگذشت نابهنگام مهندس فرحانی ، مدیر اجرایی فقید دفتر...

کمتر از یک دقیقه

پيام تسليت مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان بندر امام در پی درگذشت مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان خرمشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان بندر امام هم با ارسال پیامی ، ضایعه ی درگذشت نابهنگام مهندس فرحانی ،...

کمتر از 30 ثانیه

پيام تسليت رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان در پی درگذشت مهندس فرحانى رئيس فقيد دفتر نمايندگى شهرستان خرمشهر

  در پی درگذشت مهندس فرحانى رئيس فقيد دفتر نمايندگى شهرستان خرمشهر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در اثر ابتلا به ویروس کرونا: انا لله و انا الیه راجعون...

کمتر از 30 ثانیه

پيام تسليت مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان بهبهان در پی درگذشت مهندس فرحانى

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، مدیر اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان بهبهان نیز طی ارسال پیامی ، درگذشت نابهنگام مهندس فرحانی ، مدیر اجرایی فقید...

کمتر از 30 ثانیه