تماس با سازمان

آدرس سازمان: اهواز ,کیانپارس ، خیابان ۱۲ غربی فاز ۳ ، روبروی مرکز مخابرات شهید چمران اهواز

تلفن های سازمان :
۳۳۳۸۰۰۶۷
۳۳۳۸۰۰۶۸
۳۳۳۷۹۸۰۳
۳۳۳۷۹۸۹۰ – (۰۶۱)
نمابر سازمان :
۲-۳۳۳۷۹۸۰۱- (۰۶۱)

نماد اعتماد

اطلاعیه ها

اطلاعیه تکمیلی کنترل نقشه خارج از چارچوب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

با توجه به پیگیری و جمع آوری اطلاعات صورت گرفته در خصوص پروژه های ساختمانی، اغلب گروه «د» خارج از فرآیند بررسی و تایید نقشه ها و کنترل صلاحیت و ظرفیت عوامل مهندسی، منطبق با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، که منجر به صدور و یا در حال اخذ پروانه ساختمانی می باشند لیست پلاک های زیر اعلام می گردد. لذا الزامی است پیرو اطلاعیه های قبلی افرادی که عوامل مهندسی پلاک های ذکر شده از قبیل اشخاص حقیقی، شرکت های حقوقی، دفاتر مهندسی، شرکت های خدمات آزمایشگاهی می باشند جهت تکمیل اطلاعات پروژه های فوق تا تاریخ 1397/11/17 به سازمان نظام مهندسی استان مراجعه نمایند، بدیهی است در صورت عدم مراجعه عوامل مذکور، سازمان راسا اقدامات قانونی و تکمیل را اعمال می نماید.

پلاک ثبتی
5.1152
5.27075
5.937
5.5408
5.5312
5/1121 ,6503
913/14569 -913/8759
5.22997
5.2499
1570.2692
5.25084
5.27735
5.3092
848
5.1401
5.356
5.6621
109.298
2792.1151
913.2839
1988/433-2145
5.6564
5/2506-5/2507
5.379
892.2643
3031.1
892.929
913.496
903-730
5/22997
5/1507
1570/10173
1569/1234
1569/706
1570/6800
1569/6580
1569/2020
 1569/96 , 5324/15
1569/357
1569/241 , 1305
1569/1053
903/730
173/8
2702/706
5/2782
5/2035
5/22988
5/22989
151/56
5/22649
205/5
5/8176

اطلاعیه تعاونی مسکن

تمدید مهلت ثبت نام در تعاونی مسکن

با توجه به استقبال خوب اعضا از ثبت نام در تعاونی مسکن اعضای نظام مهندسی ساختمان خوزستان، بدینوسیله مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۳۹۳ تمدید شد.

Continue reading