خدمات مهندسی

مکاتبه معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان

معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در مکاتبه ای بر ارسال نقشه ساختمانی از شهرداری به نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد.

در این مکاتبه آمده است:

وفق ماده 13 قانون سلامت اداری و مقابله با فساد کلیه مسئولان دستگاه های مشمول قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد موظف اند بدون فوت وقت از شروع با وقوع جرایم مرتبط با فساد آن را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات گزارش نمایند در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در ماده 606 قانون مجازات اسلامی خواهند شد. با توجه به اینکه عدم ارسال نقشه ساختمان از شهرداری به سازمان نظام مهندسی استان خوزستان باعث اختفا فعالیت اقتصادی مودیان مالیاتی (ماده 274 قانون مالیات مستقیم)، لطمه به سلامت شغلی مهندسان، تضعیف سازمان نظام مهندسی و کاهش کیفیت ساختمان ها گردیده است بدون فوت نسبت به اجرای ماده فوق الذکر اقدام نمایند. به استناد ماده 15 قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه های مذکور در بند الف ماده 2 این قانون موظفند تا حصول نتیجه پیگیری موضوع را نمایند لذا در رابطه با عدم هدایت نقشه های ساختمانی باید مراتب تشکیل پرونده قضایی و گزارش دستگاه های نظارتی را طی نمایند. همچنین در سایر موارد مفسده آمیز نیز مطابق ماده 15 و 13 قانون ارتقا سلامت اداری عمل گردد.

تصویر مکاتبه

اطلاعیه تکمیلی کنترل نقشه خارج از چارچوب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

با توجه به پیگیری و جمع آوری اطلاعات صورت گرفته در خصوص پروژه های ساختمانی، اغلب گروه «د» خارج از فرآیند بررسی و تایید نقشه ها و کنترل صلاحیت و ظرفیت عوامل مهندسی، منطبق با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، که منجر به صدور و یا در حال اخذ پروانه ساختمانی می باشند لیست پلاک های زیر اعلام می گردد. لذا الزامی است پیرو اطلاعیه های قبلی افرادی که عوامل مهندسی پلاک های ذکر شده از قبیل اشخاص حقیقی، شرکت های حقوقی، دفاتر مهندسی، شرکت های خدمات آزمایشگاهی می باشند جهت تکمیل اطلاعات پروژه های فوق تا تاریخ 1397/11/17 به سازمان نظام مهندسی استان مراجعه نمایند، بدیهی است در صورت عدم مراجعه عوامل مذکور، سازمان راسا اقدامات قانونی و تکمیل را اعمال می نماید.

پلاک ثبتی
5.1152
5.27075
5.937
5.5408
5.5312
5/1121 ,6503
913/14569 -913/8759
5.22997
5.2499
1570.2692
5.25084
5.27735
5.3092
848
5.1401
5.356
5.6621
109.298
2792.1151
913.2839
1988/433-2145
5.6564
5/2506-5/2507
5.379
892.2643
3031.1
892.929
913.496
903-730
5/22997
5/1507
1570/10173
1569/1234
1569/706
1570/6800
1569/6580
1569/2020
 1569/96 , 5324/15
1569/357
1569/241 , 1305
1569/1053
903/730
173/8
2702/706
5/2782
5/2035
5/22988
5/22989
151/56
5/22649
205/5
5/8176

برگزاری جلسه مجریان ذی صلاح

جلسه موضوع کار مجریان ذی صلاح ( طرح سازندگان مسکن و ساختمان ) چهارشنبه ۹۴/۰۴/۰۳ با حضور کارشناسان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان برگزار شد.

نایب رییس سازمان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اظهار داشت ، در این جلسه مواردی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت که ذیلاً به مهم ترین آنها اشاره می شود :

  1. بررسی شرایط احراز صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار مجریان حقیقی ،حقوقی، انبوه سازان، پیمانکاران
  2. بازبینی فرم و کاربرگ های مربوطه و تنظیم آن ها جهت تایید هیات محترم ۴ نفره استان خوزستان
  3. بحث و بررسی در خصوص قراردادهای منعقده بین مالک و مجری
  4. بحث و بررسی در خصوص بیمه های تضمین کیفیت

کمال دویده افزود: امید آن می رود که با پیگیریهای مستمر این کارگروه و نیز همکاری ویژه هیات ۴ نفره با کارگروه موصوف ، شاهد اجرایی شدن هرچه سریعتر طرح مجریان ذیصلاح در گروه های مختلف ساختمانی با شیم .

شایان ذکر است در جلسه فوق آقایان ، محمد مدنیان ، محسن مشکی زاده ، کمال دویده ، مرادعلی واهبی ، پیمان رحمتی ، محمد جامع و امیر علیخانی حضور داشتند.

دبیرخانه طرح سازندگان مسکن در نظام مهندسی خوزستان تشکیل می شود

سومین کارگروه سازندگان مسکن در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان تشکیل گردید در ابتدای جلسه گزارش مبسوطی توسط آقای مهندس دویده ، عضو هیئت مدیره و مدیریت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی به اعضای حاضر در جلسه ارائه شد که ضمن آن کارهای انجام شده قبلی و افق آینده موضوع طرح سازندگان مسکن تشریح گردید.

سپس اقای مهندس ابوقداره ، رئیس بخش مسکن اداره راه و شهرسازی استان خوزستان ، نظرات تکمیلی و کارشناسی سازمان متبوع خود را بیان نمود.

در ادامه آقای مهندس مدنیان ، دبیر جلسه در خصوص لزوم حمایت همه جانبه اداره راه و شهرسازی ، سازمان نظام مهندسی استان و شهرداری اهواز در راستای موفقیت موضوع جلسه مطالبی بیان و آن را امری ضروری دانست .

در نهایت، موارد ذیل بررسی و مورد تصویب اعضاء حاضر قرار گرفت :

  1. تشکیل دبیرخانه طرح سازندگان مسکن (مجریان ذی صلاح) در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، جهت بررسی و تنظیم مستندات و پرونده های متقاضیان طرح موصوف مورد تایید اعضای جلسه قرار گرفت .
  2. مقرر گردید کمیته ای اصلی متشکل از نماینده سازمان نظام مهندسی ، اداره راه و شهرسازی و شهردارد اهواز به منظور تصویب نهایی موضوعات پیشنهادی کارگروه طرح تشکیل شود .
  3. مقرر گردید فراخوانی عمومی جهت ثبت نام متقاضیان حقوقی و انبوه ساز از طریق سایت سازمان نظام مهندسی استان خوزستان صورت پذیرد .