مدیریت سازمان

بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان از کارخانه توچال الکتریک

مهندس کمال دویده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و مهندس محسن فلاح، عضو هیات مدیره سازمان از  کارخانه تولیدی توچال الکتریک  بازدید کردند و با قسمت های مختلف این کارخانه آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، دویده در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این بازدید به منظور آشنایی با یکی از مراکز مرتبط با صنعت ساختمان، تبادل تجربه کارشناسان مکانیک سازمان با کارشناسان این مرکز تولیدی و همچنین افزایش ارتباط بخش خصوصی صنعت با نظام مهندسی انجام می شود.