آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی ۱ تیرماه ۱۳۹۸

کمتر از یک دقیقه195

عمده صاحبان مشاغل مهندسی می توانند از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م استفاده نمایند فلذا این دسته از مودیان تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک نخواهند داشت. و فقط کافی است بر اساس مفاد تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م و دستورالعمل صادره نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند .

با توجه به تسهیلات این تبصره << میزان فروش کالا و خدمات سالانه حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (84) >> معادل ۸،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای سال ۱۳۹۷ ، بنابراین استفاده از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م به شرح آنچه در بالا گفته شد برای اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان توصیه می شود .

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی یا استفاده از تسهیلات ویژه تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م یکم تیرماه ۱۳۹۸ می باشد. ضمنا جهت تسهیل انجام امور فوق ، کافی نت در ساختمان شماره ۲ نظام مهندسی واقع در کیانپارس خیابان موحدین غربی مستقر است.

توضیح :
مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان با فعالیت تحت نام شخص حقیقی لزومی به ارسال فهرست معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م نخواهند داشت و مشمول مقررات ارزش افزوده نیز نمی  باشند .

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=24902

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.