ارکان سازمان

هیات مدیره دوره هشتم

کورش خواجوی

سمت :رییس سازمان

مرادعلی واهبی

سمت :نائب رییس اول

علیرضا مومنی

سمت :نائب رییس دوم
 

عبدالرحیم رشیدی پور

سمت :دبیر هیات رئیسه

منصور بدیعی فر

سمت :خزانه دار

حمیدرضا انصاری

سمت :عضو هیات مدیره

فیروز غلامی

سمت :عضو هیات مدیره
سازمان نظام مهندسی
سازمان نظام مهندسی

اسداله رنجبر

سمت :عضو هیات مدیره

محمود ژاله

سمت : عضو هیات مدیره

مظفر ساعد

سمت : عضو هیئت مدیره

پژمان کیانپور

سمت : عضو هیئت مدیره

محمدعلی نوراله

سمت : عضو هیئت مدیره
سازمان نظام مهندسی
سازمان نظام مهندسی

محمدعلی عبداله پور

سمت : عضو  هیئت مدیره
سازمان نظام مهندسی
سازمان نظام مهندسی

 

بازرسان

افشین عباس حویزاوی

a.hoveyzavi@yahoo.com

محمد درخشانی فرد

m.derakhshanifard@gmail.com

شورای انتظامی

 

عبدالرضا شریفی

سمت : رییس

 

اسحاق مهدی پوربیرگانی

سمت : نایب رئیس

علی مخت بادی

سمت: دبیر

مسعود انصاریان

سمت : عضو اصلی

قاسم بابادی

سمت : عضو علی البدل

امیر خلفیان

سمت : عضو حقوقدان

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.