از ابتدای سال 99 تاکنون در 61 پروژه از خدمات مجریان ذی صلاح استفاده شده است

01:321.3K

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و به نقل از واحد سازندگان مسکن و ساختمان ، الزام بکار گیری سازندگان ذیصلاح به تجویز مواد 9 و 10 و تبصره ذیل ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیأت محترم وزیران برای اجرای عملیات ساختمانی و مسئولیت مجریان مذکور در مواد 12و 18 آیین نامه اجرایی فوق الذکر احصاء گردیده است . آیین نامه یاد شده به منظور جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت و پیشگیری از گسترش روز افزون ساختمان های فاقد استاندارهای فنی لازم تدوین گردیده و از این رو افزایش عمر مفید و کاهش قیمت تمام شده ساختمان ، افزایش ایمنی و کیفیت ساخت و ساز و جلوگیری از تضییع حقوق بهره داران آتی را به دنبال خواهد داشت .
لذا سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان ، از ابتدای سال جاری تا کنون 61 پروژه با متراژی بالغ بر 135 هزار متر مربع به مهندسان دارای پروانه اجرا واگذار نموده است و امید آن را داریم که با توجه به استقبال مهندسان دارای پروانه اجرا از این بخش از خدمات مهندسی و ظرفیت سازی های لازم در این زمینه بتوانیم در آینده ای نزدیک به کارگیری مجریان ذیصلاح برای ساخت و ساز گروه های مختلف ساختمانی در سراسر استان را فراهم نماییم ، تا بدین صورت از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت و ساز جلوگیری به عمل آمده و یکی از عالیترین اهداف سازمان تحقق یابد.
شایان ذکر است در ابتدای راه اندازی این طرح (مجریان ذیصلاح) ساختمانهای دارای 8 سقف و یا متراژ 2000 مترمربع و بالاتر از آن مشمول انتخاب مجری می باشند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28079

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.