اطلاعیه”ارائه گزارش تطبیق نمای اجرا شده و نمای تایید شده توسط ناظرین معماری”

کمتر از یک دقیقه322

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی پیرو اطلاعیه مورخ ۲۶ تیر۱۴۰۲ در پی مکاتبه معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری اهواز با ریاست محترم سازمان نظام مهندسی  طی نامه مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ شماره ۷۰۷۶۶/ ۱۵۰۰  اعلام می دارد ، ناظرین معماری از ابتدای شروع بکار نما گزارش تطابق نمای در حال اجرا با نمای تایید شده را به شهرداری مناطق ارائه و در صورت وجود مغایرت و یا عدم وجود نقشه های مصوب نما گزارش پلاک ثبتی متخلف را به معاونت شهرسازی معماری شهرداری و سپس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت اقدامات قانونی بعدی ارسال نمایند..

تصویر مکاتبات در ادامه می آید.

نامه نما تیر

نامه نما

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35785

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.