نظام مهندسی خوزستان

اطلاعیه برگزاری آزمون آنلاین مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

کمتر از یک دقیقه98

 واحد آموزش و ترویج در نظر دارد، آزمون دوره آموزشی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی با ماهیت آنلاین بصورت دوره ای برگزار نماید و بدینوسیله از شرکت کنندگان دوره های آموزشی قبل که از تاریخ دوره آموزشی آنها پیش از سه سال هم نگذشته باشند و یک نوبت در آزمون شرکت کرده باشند و برای بار اول می خواهند در آزمون دوره آموزشی مربوطه شرکت نمائید به اطلاع می رساند جهت ثبت نام به سایت WWW.CETC.IR مراجعه نمائید.

 تاریخ آزمون 18/دیماه/1399.

 

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=29284

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.