اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه برگزاری آزمون آنلاین مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

کمتر از 30 ثانیه27

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان دوره آموزشی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان که از تاریخ دوره آموزشی بیش ازسه سال سپری نشده اند می رساند که آزمون دوره آموزشی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان در تاریخ 1399/09/06  بصورت آنلاین برگزار می گردد.

واجدین شرایط می توانند جهت ثبت نام به سایت WWW.CET.IRمراجعه نمایند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28936

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.