نظام مهندسی خوزستان

اطلاعیه خدمات مهندسی

کمتر از یک دقیقه4.1K

به اطلاع کلیه اعضای حقوقی سازمان می رساند به استناد ماده ۲۵ از شیوه نامه ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ناظر نمی تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت توسط طراح ساختمان بلامانع می باشد.

در راستای تنسیق امور مهندسی عمل به ماده فوق، کلیه شرکت های حقوقی دارای صلاحیت اعم از طراح، ناظر، مجری و آزمایشگاه که دارای اعضای هیات مدیره و بازرسان مشترک می باشند نباید همزمان ناظر، مجری و یا مسئولیت آزمایشگاه یک پروژه را داشته باشند. در صورت مشاهده، اقدامات قانونی در این خصوص انجام خواهد شد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=32084

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.