سازمان نظام مهندسی

اطلاعیه در خصوص شرکت کنندگان آزمون ورود به حرفه مهندسان مرداد ماه ۱۴۰۰

کمتر از 30 ثانیه1.8K

 

نظر به اینکه فرآیند فراخوان تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون ورود به حرفه مهندسی پس از دریافت نتایج آزمون صورت می گردد. لذا پس از دریافت نتایج آزمون به صورت مکتوب جدول زمانبندی پذیرش پرونده از طریق سایت سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.

شرکت کنندگانی که نمره کمتر از حد نصاب قبولی دریافت کرده اند، جهت اطلاع از آخرین وضعیت و نحوه اقدام منتظر درج اطلاعیه باشند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=31508

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.