سازمان نظام مهندسی

اطلاعیه شماره ی2: فراخوان برگزاری دوره های جبران کسری نمرات آزمون مهر ۹۹

01:15164

نظر به دستورالعمل مقام عالي وزارت راه و شهرسازي در جهت مساعدت با شرکت‌کنندگان آزمون پروانه اشتغال مهرماه 99 به دلیل شرايط حاكم بر جامعه و همه‌گيري بيماري كرونا، شرکت‌کنندگان داراي نمرات ۴۸ و ۴۹ آزمون مذکور مشروط به گذراندن دوره‌های آموزشي مصوب شیوه ‏نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی و قبولی در آزمون پایان دوره و اخذ گواهینامه قبولی تا حداکثر پایان اسفندماه ۱۴۰۰، به عنوان قبول‌شدگان در آزمون مهرماه ۹۹ محسوب می‏شوند.

براساس این دستورالعمل واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در نظر دارد دوره های جبران کسری نمرات آزمون مهر99 را برگزار نماید لذا شرکت کنندگان آزمون مذکور (کلیه رشته ها) که نمرات 48 و 49 را کسب کرده اند با مراجعه به لینک آموزش و انتخاب دوره های آموزشی منجر به ارتقاء پایه 3 مطابق با رشته و صلاحیت آموزشی عمل نمایند.

همچنین داوطلبان رشته های معماری، مکانیک و برق باید گزینه نظارت و طراحی را انتخاب نمایند

داوطلبانی که نمره 48 کسب کرده اند با شرکت در دو دوره آموزشی و داوطلبانی که نمره 49 را کسب کرده اند با شرکت در یک دوره آموزشی ثبت نام نمایند.

مثال1: رشته عمران صلاحیت نظارت نمره 48 با انتخاب دو رشته در دوره های ارتقاء سه به 2 نظارت

مثال2: رشته عمران صلاحیت محاسبه نمره 48 با انتخاب  دو رشته در دوره های ارتقاء سه به 2 محاسبات.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=29796

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.