سازمان نظام مهندسی

اطلاعیه پرداخت الکترونیکی خدمات پروانه اشتغال بکار مهندسی

01:254.4K

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان می رساند در راستای خدمات پرداخت هزینه های صدور ، تمدید و ارتقای پروانه اشتغال بکار مهندسی سامانه پرداخت الکترونیکی با عنوان پاتمک به آدرس https://patmak.mrud.ir/ ایجاد گردیده است. لذا کلیه متقاضیان با مطالعه اطلاعیه مربوط به خدمات فوق و انتخاب درخواست جدید و همچنین تکمیل کلیه فرآیند مطابق اطلاعات درخواستی در سامانه الزامی است. ضمنا طبق ابلاغیه به شماره ۲۵۴۲۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی واریز تعرفه های خدمات پروانه اشتغال فقط از طریق سامانه فوق صورت می گیرد.

کلیه اشخاص که از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا کنون پروانه خود را دریافت نموده اند یا در حال انجام فرآیند درخواست (صدور، تمدید و ارتقا) در کارتابل عضویت و پروانه اشتغال می باشند، ملزم به پرداخت مابه التفاوت مبالغ مذکور از طریق سامانه پاتمک می باشند. پس از پرداخت در کارتابل عضویت و پروانه اشتغال اسکن گردد.

جدول نرخ خدمات پروانه اشتغال

الف) متقاضیان صدور،تمدید و ارتقا پروانه اشتغال                                     ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال

ب) متقاضیان مجوز دفاتر طراحی اشخاص حقیقی (تک نفر)                     ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال

ج) متقاضیان مجوز دفاتر طراحی اشخاص حقیقی (دو نفر به بالا)              ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

د) متقاضیان مجوز شرکت حقوقی                                                    ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

در حال حاضر خدمات ردیف ب، ج، د در سامانه پاتک فعال نگردیده است. به محض ایجاد سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

امور عضویت پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=32855

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.