اطلاعیه 58: اجرای تبصره 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی

کمتر از 30 ثانیه484

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به نقل از واحد خدمات مهندسی، پیرو تشکیل جلسه ی کارشناسی مقرر گردید از تاریخ 1/آذرماه/97، در صورت عدم انتخاب سمت های نظارتی رشته های برق و مکانیک در کلیه گروه های ساختمانی، مطابق تبصره 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی ساختمان، انتخاب و اخذ نظارت های پیش گفته از جانب اعضای رشته های مرتبط در سامانه خدمات مهندسی مقدور خواهد بود.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=20491

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.