سازمان نظام مهندسی

اعلام تعرفه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۰

کمتر از یک دقیقه9.0K

با تصویب هیات ۴ نفره استان تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان سال ۱۴۰۰ اعلام شد.

تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در سال ۱۴۰۰، جهت اطلاع کلیه اعضای محترم حقیقی و حقوقی، دفاتر طراحی حقیقی، شرکت های حقوقی و مالکین اعلام می گردد.

بر این اساس کلیه پرونده هائی که ازمورخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۰ در سازمان تشکیل می شوند براساس تعرفه سال ۱۴۰۰ملاک محاسبه قرار می گیرد.
همچنین پروژه های قبل از تاریخ ۱۶/خردادماه/۱۴۰۰ که تا تاریخ ۳۱/خردادماه/۱۴۰۰ توزیع نظارت نشوند، نظارت آن ها با این تعرفه بروز رسانی خواهد شد.

تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=30407

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.