الزام استفاده از بتن آماده

به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میرساند با استناد به نامه شماره ۷۴۸۸۶/۱۵۰۰ مورخ ۵/۱۲/۱۴۰۲ شهرداری اهواز و همچنین نامه شماره ۳۰۰۰/ ۱۲۶۹۶/ ۹۰۲۶ مورخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در خصوص لزوم استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و ساز موارد زیر جهت اجرا به کلیه دفاتر طراحی ، ناظران ، مجریان حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی استان خوزستان ابلاغ میگردد.

با استناد به استاندارد ۶۰۴۴ بتن آماده و مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان و بند ۷-۱-۱۲ از مبحث دوم در مورد استفاده از مصالح استاندارد اهم موارد زیر پس از ابلاغ این اطلاعیه الزامی میگردد.

-کلیه مجریان ، ناظران و سازندگان ملزم به استفاده از بتن آماده با علامت استاندارد برای تمام مراحل اجرای عملیات سازه ای ساختمان می باشند.

-کلیه دفاتر طراحی موظفند استفاده از بتن آماده جهت اجرای عملیات سازه ای را در نقشه ها قید نمایند.

-استفاده از بتن دستی جهت اجرای سازه های بتنی ممنوع و مکانهایی که امکان عملیات بتن ریزی با پمپ ثابت و سیار وجود ندارد ناظران و مجریان موظفند وفق طرح اختلاط ارائه شده در مشخصات فنی توسط محاسب عمل نموده و تاییدیه اجرای بتن را وفق مشخصات استاندارد صادر نمایند.

-با استناد به ماده ۲۷ از آئین نامه ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صورت عدم تمکین کارفرمایان مهندسان ناظر موظفند مراتب را طی یک یا چند گزارش به مرجع صدور پروانه اعلام نمایند.

 

نامه پیوست

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=38876

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.