اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۱۰/اردیبهشت ماه/۱۴۰۲)

کمتر از 30 ثانیه1.1K

در خصوص حق الزحمه کارشناسان و مدیران دفاتر نمایندگی ، هیات مدیره، به هیات رئیسه و خزانه دار تفویض گردید تا با توجه به شرایط تصمیم گیری نماید.

روسای کمیسیونهای تخصصی انرژی، شهرسازی، معماری و سازه درجلسه حاضر شدند و  در خصوص مسائل تخصصی گزارشاتی ارائه و با اعضای هیات مدیره مذاکراتی بعمل آمد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35104

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.