اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۲۶/فروردین ماه/۱۴۰۳)

02:00160

با توجه به عدم تعیین دبیر با انتخاب ریاست سازمان آقای مهندس عبداله پور برای این جلسه تعیین گردید.

به پیشنهاد اعضای هیات مدیره انتخاب دبیر در دستور جلسه قرار گرفت.

آقای مهندس کیانپور بعنوان دبیر هیات مدیره انتخاب گردید.

در نطق پیش از دستور در خصوص تعیین نمایندگان هیات مدیره در کمیته کنترل نظارت ساختمان مطرح گردید و در دستور جلسه قرار گرفت.

اعضای کمیته کنترل نظارت ساختمان که به نمایندگی از هیات مدیره در کمیته کنترل نظارت ساختمان فعالیت می نمایند. به ترتیب آقایان مهندس رنجبر، مهندس مومنی، و مهندس سیدمحمودی انتخاب گردیدند.

در خصوص بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ هیات مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه تاکنون این مصوبه عملیاتی نشده است مقرر شد از طرف سازمان با اداره کل راه و شهرسازی استعلام گردد.

در خصوص اجرایی شدن طبقه بندی مشاغل کارکنان، مقرر شد هیات رئیسه با همکاری امور اداری تا دو هفته آینده گزارش مربوط به طبقه بندی مشاغل و حدود افزایش حقوق و بار مالی در خصوص اجرای طبقه بندی مشاغل را به اعضای هیات مدیره اعلام گردد تا در این خصوص تصمیم گیری صورت پذیرد.

در خصوص برگزاری همایش برق با توجه به توضیحات ارائه شده توسط مهندس عبداله پور و همکاری حامی مالی جهت برگزاری همایش برق مورد تصویب قرار گرفت.

با توجه به پیشنهاد کمیسیون تخصصی برق به شماره ۵۲۸۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در خصوص ایجاد دفتر اجرای برق و پس از بحث و بررسی و توضیحات مطرح شد، هیات مدیره با ایجاد دفتر اجرایی برق مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد با همکاری کمیسیون تخصصی برق اقدامات لازم انجام پذیرد.

با توجه به ضرورت، بند ۱۳ در دستور جلسه قرار گرفت و با توجه به پیشنهاد دفتر نمایندگی بهبهان طی نامه شماره ۸۱۶ در خصوص اجرای مجری ذیصلاح برای ساختمانهای گروه الف ۲ با متراژ ۳۰۰ متر به بالا شامل مجری ذیصلاح گردند، مقرر شد به سایر شهرستانهای نیز اعلام گردد تا در صورت مهیا بودن شرایط برای هر کدام از شهرستانها پیشنهادات خود را در این خصوص به هیات مدیره اعلام نمایند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=40313

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.