اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۲۷/اسفند ماه/۱۴۰۲)

01:45136

در نطق پیش از دستور گزارشی از نتایج نظرسنجی واحدهای سازمان که از طریق کارتابل مهندسین برگزار شده بود توسط آقای مهندس عبداله پور به اعضای هیات مدیره ارائه گردید.

با توجه به مطرح شدن نامه محرمانه وارده به شماره ۹۱/م/۸/۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ شورای مرکزی در خصوص الزام استفاده از سامانه عضویت جامع مدیریت یکپارچه جهت عضو گیری جدید و تمدید عضویت اعضای سابق هیات مدیره بدلیل الزامی بودن عضویت اعضاء در سامانه مذکور موافقت نمودند ضمن اطلاع رسانی از طریق سایت و پیامک در صورت عدم اقدام عضو نسبت به مسدود نمودن کارتابل آنها تا ثبت نام در سامانه مذکور اقدام نمائید.

با توجه به مطرح شدن نامه محرمانه از طرف اداره کل راه و شهرسازی با شماره ثبت ۹۲/م/۸/۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ مقرر شد اقدامات ذیل انجام شود ۱-پاسخ نامه تهیه و ارسال شود ۲-درخواست جلسه فوق العاده در شورای مرکزی جهت تشکیل جلسه هیات عمومی ۳-تعلیق دریافت ۳% و ۵% در کارتابل ها تا تعیین و تکلیف موضوع انجام گیرد.

با توجه به برگزاری مناقصه عمومی و جلسه کمیسیون معاملات به شماره ۵۲۳۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ جهت اجرای اتاق پست برق و اتاق دیزل ژنراتور ساختمان کوی پیروزی و پیشنهادات رسیده رقم شرکت حفار بتن آسماری پائین ترین قیمت اعلام گردیده مورد موافقت قرار گرفت.

موضوع نحوی تغییر و اصلاح فرآیندهای سازمان در دستور جلسه قرار گرفت و مقرر شد هر گونه اصلاح و تغییر در فرآیندهای سازمان به ویژه فرآیندهای انفورماتیک، خدمات مهندسی، امور مجریان ذیصلاح، ژئوتکنیک و مالی صرفا با تایید و تصویب هیات مدیره قابل اجراء می باشدضمنا درج هر گونه اطلاعیه در خصوص تغییر فرآیندها پس از تصویب در هیات مدیره و تائید متن اطلاعیه توسط هیات رئیسه انجام پذیرد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=39091

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.