اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۲۹/فروردین ماه/۱۴۰۳)

کمتر از 30 ثانیه182

هیات مدیره به قید فوریت در خصوص تقویم جلسات هیات مدیره تا پایان دوره (مهر ماه ۱۴۰۳) طرح و موافقت نمودند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=40316

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.