اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۱۲/آذر ماه/۱۴۰۲)

کمتر از یک دقیقه251

در خصوص بند اتمام مدت قرارداد مشاور پروژه  ساختمان دزفول، مطرح و تمدید قرارداد با مشاور افق دانش ثریا به مدت یکسال به رای گذاشته شد که حائز اکثریت آراء نشد.

هیات مدیره در خصوص تعیین مشاور برای ساختمان دزفول، به هیات رئیسه تفویض نمود با رعایت نظام نامه مالی معاملاتی تا دو هفته آینده نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام نماید.

نامه شماره ۵۰۲۴۳/ش م مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ شورای مرکزی در خصوص واحد طرح و برنامه مطرح  و مقرر شد نامه ای آقای مهندس انصاری تهیه و جهت ابلاغ شرح خدمات دفتر مذکور توسط شورای مرکزی ارسال گردد.

مقرر شد با فرمانداری های مورد نظر مکاتبه شود، چنانچه محلی برای نمایندگی در نظر بگیرند (ترجیحاً واگذاری به سازمان) مقدمات لازم برای معرفی یک نفر بعنوان نمایندگی توسط سازمان جهت پیگیری انجام شود.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=38219

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.