اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۱۵/بهمن ماه/۱۴۰۲)

01:2478

هیات مدیره مقرر نمود پیشنهاد مسئول مجریان ذیصلاح در خصوص ارجاع کار به مهندسان دارای صلاحیت اجراء (پشت پروانه) در شهرستانها، مشروط به پیشنهاد رئیس شهرستان جهت تصمیم گیری به هیات چهار نفره استان اقدام گردد.

هیات مدیره با اکثریت آراء با بررسی پیشنهاد کمیسیون تخصصی شهرسازی، مقرر نمود جهت تسریع در امور، از ظرفیت قانونی تبصره ۲ ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی برای معماران تا پایان سال جاری استفاده و جهت افزایش ظرفیت متراژی و تعدادی تا سه برابر ظرفیت برای شهرسازان (مطابق با ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی) با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه گردد، ضمناً پیشنهاد کمیسیون تخصصی شهرسازی مبنی بر افزایش پلکانی ۳۰ و ۶۰ درصد ظرفیت ، موضوع جهت تصمیم گیری به هیات چهار نفره استان ارجاع گردد.

هیات مدیره در خصوص بخشنامه ارجاع نظارت بصورت آزمایشی، با توجه به مصوبه قبلی مقرر نمود پس از ابلاغ و بررسی بازخوردها و نقطه نظرات و اعتراضات اعضای حقیقی و حقوقی و پیشنهادات مطرح شده طی نامه ۴۱۶۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ به شورای مرکزی ارسال شده است، هیات مدیره تا دریافت پاسخ شورای مرکزی، مصوبه قبلی به تعویق بیفتد و فرآیند ارجاع نظارت مطابق روال گذشته انجام شود.

با توجه به صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۴۵۷۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ و مناقصه بر عمومی برگزار شده در خصوص خرید سینی کابل های مورد نیاز پروژه کوی پیروزی و برنده شده فروشگاه برق قنبری کمترین قیمت برنده اعلام گردیده است. هیات مدیره با برنده شدن فروشگاه مذکور با نرخ اعلام شده موافقت می نماید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=39069

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.