اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۱۸/دی ماه/۱۴۰۱)

کمتر از یک دقیقه1.0K

در خصوص مبحث ۲۳ مقررات ملی (ترافیک) مقرر گردید کارگروهی متشکل از آقایان مهندس حجت اله سلیمانی و مهندس رضا اسکندری مکوند و مهندس محمد فروغی راد با مدیریت آقای مهندس اانصاری طی سه هفته گزارشی به هیات مدیره ارائه نمایند.

با توجه به صورتجلسه شماره ۱۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۱ کمیسیون تخصصی شهرسازی سازمان در خصوص فرآیند کلی گردش کار، حدود صلاحیت و میزان ظرفیت و حق الزحمه پیشنهادی پدافند غیرعامل برای مهندسان شهرساز مطرح گردید. هیات مدیره با تاکید بر اجرای دوره ای آن ( تا سه ماه پس از تصویب هیات چهار نفره) برای ساختمانهای گروه (( د )) و پس از سه ماه برای ساختمانهای گروه (( ج )) موافقت نمود. موضوع جهت تنفیذ به هیات چهار نفره انعکاس می یابد.

ضرورت برگزاری مجمع عادی مطرح و هیات مدیره با توجه به اهمیت و فوریت موضوع با قرار گیری آن در دستور کار موافقت نمود.

موضوع بند قبل در خصوص برگزاری مجمع، با توجه به دو بار لغو آن به علت شرایط کرونایی و موجود، هیات مدیره مصوب نمود پیگیری های لازم را در اسرع وقت جهت برگزاری مجمع بعمل آید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34863

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.