سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۲۰/آذر ماه/۱۴۰۱)

کمتر از 30 ثانیه895

با عنایت به نامه شماره ۴۶۳۴۵/ش م مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۱ ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص برنامه پیشنهادی برگزاری سمینار آموزشی (( واکاوی فنی فاجعه متروپل)) در آبادان مصوب گردید ، هزینه های مورد نیاز جهت برگزاری این سمینار آموزشی در قالب بودجه پیشنهادی آموزش در سال ۱۴۰۱ ( به صورت اصلاحیه ) افزوده شود.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34720

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.