اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۲۰/اسفند ماه/۱۴۰۲)

01:42108

در نطق پیش از دستور موضوع انتخاب مدیریت دفتر نمایندگی شوش توسط آقای مهندس واهبی با توجه به مصوبه قبل هیات مدیره مطرح و با توجه به نظرسنجی انجام شده آقای جمیل محمدپور بعنوان مدیر تعیین و هیات مدیره ضمن موافقت با قرار گیری در دستور کار، مقرر نمود با اکثریت آراء تا اخذ پاسخ استعلام و تائید صلاحیت ایشان، بصورت سرپرست دفتر نمایندگی شوش تعیین گردیدند.

در نطق پیش از دستور موضوع انتخاب مدیریت دفتر نمایندگی شوش توسط آقای مهندس واهبی با توجه به مصوبه قبل هیات مدیره مطرح و با توجه به نظرسنجی انجام شده آقای جمیل محمدپور بعنوان مدیر تعیین و هیات مدیره ضمن موافقت با قرار گیری در دستور کار، مقرر نمود با اکثریت آراء تا اخذ پاسخ استعلام و تائید صلاحیت ایشان، بصورت سرپرست دفتر نمایندگی شوش تعیین گردیدند.

در خصوص  موضوع ساختمان کوی پیروزی، با توجه به نامه ۸۵۳۲/م/۱۴۰۲ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ مشاور افق دانش ثریا، مبنی بر خرید لوله های سیستم تهویه بصورت مستقیم از کارخانه سپنتا با توجه به مصوبه قبلی هیات مدیره و استعلام انجام شده از شرکت مذکور با اکثریت آراء موافقت گردید.

در خصوص موضوع ساختمان کوی پیروزی، با توجه به نامه شماره ۸۴۳۳/م/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ مشاور افق دانش ثریا مبنی بر تهیه بست چنگکی بصورت مستقیم از کارخانه شرکت کانکت با توجه به مصوبه قبلی هیات مدیره و استعلام انجام شده از شرکت مذکور با اکثریت آراء موافقت گردید.

در خصوص  موضوع ساختمان دزفول، با توجه به نامه شماره ۵ ن ۴۰۲۱۲۱۲مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شرکت فرداد طرح آرون مطرح و مقرر شد مشاور نسبت به بررسی موضوع و راه حل های ممکن با برآورد هزینه را جهت تصمیم گیری به سازمان اقدام نماید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=39074

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.