اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۲۱/آبان ماه/۱۴۰۲)

کمتر از 30 ثانیه371

با عنایت به دعوتنامه رسمی شماره ۴۰۶-د-ه-۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ و با توجه به بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴، جلسه هیات مدیره رأس ساعت مقرر با حضور اعضای حاضر امضاء کننده ذیل تشکیل و به علت عدم حصول حد نصاب لازم رسمیت نیافت و اعضای حاضر با انتظار کافی در ساعت ۱۶ جلسه را خاتمه دادند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=38202

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.